Robert Meolic

BAKOVCI / MARIBOR , SLOVENIJA

EMAIL: meolic.robert@amis.net

Robert Meolic

ZADNJA VEČJA POSODOBITEV
12. OKTOBER, 2017

DOMOV MATEMATIKA POEZIJA MEOLIC.COM MEOLIC@UM.SI

Zbiram pesmice oz. odlomke pesmic za čestitke in voščila. Samo uveljavljeni slovenski avtorji ( Robert Titan Felix, ti še nisi tako daleč ). Samo ljubezenske pesmice in od vsakega avtorja le ena.

FrancePrešeren SimonJenko JosipStritar SimonGregorčič DragotinKette IvanCankar OtonŽupančič JosipMurn LiliNovy FranceMagajna SrečkoKosovel MilaKačič CirilZlobec TonePavček KajetanKovič NikoGrafenauer ToneKuntner FeriLainšček

Širimo lepo slovensko besedo! Pri komercialni uporabi upoštevajte avtorsko pravo.